Tag Archives: Shaadi Mubarak Scheme In Telangana State – Kalyana Laxmi Eligibility షాదీ ముబారక్ పథకం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో – కళ్యాణ్ లక్ష్మి అర్హత

‘Kalyana Lakshmi Yojana’ or ‘Shaadi Mubarak’ scheme Telangana | ‘కళ్యాణ్ లక్ష్మీ యోజన’ లేదా ‘షాది ముబారక్’ పథకం తెలంగాణ

‘Kalyana Lakshmi Yojana’ or ‘Shaadi Mubarak’ scheme Telangana ‘కళ్యాణ్ లక్ష్మీ యోజన’ లేదా ‘షాది ముబారక్’ పథకం తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రభుత్వం. వివాహ సహాయాన్ని రూ. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో షాదీ ముబారక్ పథకం కింద 1 లక్షలు. కళ్యాణ్… Read more »