Telangana Fisheries Development Scheme

Telangana Fisheries Development Scheme IFDS

April 17, 2022 Kabita Rana 1

Apply Telangana Fisheries Development Scheme  Telangana Fisheries Development Scheme (IFDS) :- తెలంగాణ ప్రభుత్వం. 2020 సెప్టెంబరు 5 న సమీకృత చేపల పెంపకం పథకం (ఐఎఫ్డిఎస్) ప్రారంభించింది. ఈ పథకం […]