kayaka scheme karnataka

kayaka scheme karnataka

Kayaka Scheme Karnataka

Kayaka Scheme Karnataka :- ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ (ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ) ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೇ ಕಾಯಕ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ 0% ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಆಸಕ್ತಿ-ಮುಕ್ತ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸರಕಾರವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು 0% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಾಲಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 4% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Online Application Form Karnataka Kayaka Yojana Loan Scheme

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 2018-19ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜನವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಕಯಕ್ಕಾ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2018 ರಂದು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೀದಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬಾದ್ವಾರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಯಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, 3000 ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4% ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ರತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷವನ್ನು 0% ಬಡ್ಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಡ್ಡಿ ಉಚಿತ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಯಕಾ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಹೇಗಾದರೂ, ಕಯಕ್ಕಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

How to Apply Online for Kayaka Yojana

1. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಇದರ ನಂತರ, ಕಯಾಕ್ಕಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಎಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಇದು 10 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

4. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯ.

Eligibility Criteria for Kayaka Scheme

1. ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2. ಆದರೆ 2018 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

3. ಕಯಕ್ಕಾ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

4. ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಯಂ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

5. ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Kayak Yojana in Karnataka

Development of SHGs – ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ SHG ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಲು ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಜಿ.ಗಳು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Easy availability of loan – ಕಯಕ್ಕಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಜಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

Loan amount – ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Interest on credit – ಕಯಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, 3000 ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4% ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ರತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷವನ್ನು 0% ಬಡ್ಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

About Kabita Rana 875 Articles
यह वेबसाइट सरकार द्वारा संचालित नहीं की जाती है। यह एक प्राइवेट वेबसाइट है इस वेबसाइट में हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लिखते हैं। जिससे सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओ की जानकारी समय समय आप के पास पहुंच सके।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.